dane podmiotu

"Centrum Leasingu i Finansów CLIF" Spółka Akcyjna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000022540

Wysokość kapitału zakładowego: 48 500 000,00 zł

NIP 526-020-98-28

Regon 012871613