reprezentacja

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

 

Skład Zarządu:

Dariusz Baran – Prezes Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej:

Karolina Baran

Piotr Białowąs

Beata Kulewska

 

Prokurent:

Wioletta Matejko-Szomborg